Parcelacija

Ured ovlaštenog inženjera geodezije Tomislav Borošak

Parcelacija vam je potrebna kada želite formirati vlastitu katastarsku česticu bilo da se radi o poljoprivrednom ili građevinskom zemljištu.

Parcelacija

Parcelacija zemljišta vam je potrebna kada želite formirati vlastitu katastarsku česticu bilo da se radi o poljoprivrednom ili građevinskom zemljištu. Da bi parcelacija bila moguća provođenje u katastru i gruntovnici potrebna je dozvola nadležnog Ureda za graditeljstvo.

Geodetska snimka služi i kao podloga za Geodetski elaborat upisa objekta, usklađenje i Geodetski elaborat za diobu ili spajanje katastarskih čestica – parcelacije. Parcelacija  zemljišta se izrađuje temeljem akta Ureda za graditeljstvo. To je Rješenje o utvrđivanju građevne čestice, Urbanistički plan i sl.

 

geodetski elaborati , geodezija , geodetske usluge , legalizacija

Imate pitanje za nas?

Ovdje smo da Vam pružimo stručno savjetovanje

Naši Klijenti

Zatvori izbornik