Usluge

Legalizacija

Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade temeljna je radnja pri legalizaciji nezakonito izgrađenih zgrada. Legalizirati se može stambena zgrada, kuća, garaža, spremište ili kakva druga pomoćna zgrada.

Saznaj više

Legalizacija Geodetska mjerenja Parcelacija
Parcelacija ,Geodetske usluge , geodezija, inženjer geodezije

Parcelacija

Geodetska snimka služi i kao podloga za Geodetski elaborat upisa objekta, usklađenje i Geodetski elaborat za diobu ili spajanje katastarskih čestica – parcelacije. Parcelacija se izrađuje temeljem akta Ureda za graditeljstvo. To je Rješenje o utvrđivanju građevne čestice, Urbanistički plan i sl.

Saznaj više

 

Iskolčenje

Iskolčenje objekata ili zgrada vrši se prema Geodetskom elaboratu iskolčenja za građevinu koja ima Građevinsku dozvolu. Iskolčenje projektiranog objekta koji ima građevinsku dozvolu na predmetnu građevnu česticu izvodi se iskolčenjem. 

Saznaj više

Iskolčenje građevine iskolčenje međa
geodetski elaborati , geodezija , geodetske usluge , legalizacija

Geodetski Elaborati

Geodetski elaborat izrađen ne temelju Geodetskog snimka služi za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju što je dokaz legalnosti zgrada na pripadajućoj katastarskoj čestici.

Saznaj više

Geodezija

Inženjerska geodezija i geodetska mjerenja podrazumijeva geodetsko praćenje izgradnje, iskolčavanje zgrada i objekata, praćenje slijeganja i pomaka terena i objekata, računanje kubatura iskopa ili nasipa i slično.

Saznaj više

Geodezija, geodetske usluge ,geodetska mjerenja legalizacija
Katastarska čestica, Identifikacija katastarske čestice

Identifikacija katastarske čestice

Identifikacija katastarske čestice ili nekretnine potrebna je kada vlasnik ne zna gdje mu se nalazi čestica ali ima broj čestice čiji je vlasnik . Geodet pomoću katastarskih i zemljišnih podataka određuje točan položaj katastarske čestice te izlazi na teren te izvrši identifikaciju ili iskolčenje međe.

 Saznaj više

O Nama

Geodetska mjerenja

Ured ovlaštenog inženjera geodezije Tomislav Borošak bavi se geodetskim djelatnostima diljem Republike Hrvatske te posjeduje ishođenu Suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

Imate pitanje za nas?

Ovdje smo da Vam pružimo stručno savjetovanje

Naši Klijenti

Zatvori izbornik