Legalizacija

Ured ovlaštenog inženjera geodezije Tomislav Borošak

Vršimo izmjeru i pripremu za legalizaciju svih bespravno izgrađenih nekretnina.

Legalizacija

Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade temeljna je radnja pri legalizaciji nezakonito izgrađenih zgrada. Legalizirati se može stambena zgrada, kuća, garaža, spremište ili kakva druga pomoćna zgrada. Geodetski elaborat izrađen ne temelju Geodetskog snimka služi za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju što je dokaz legalnosti zgrada na pripadajućoj katastarskoj čestici.

geodetski elaborati , geodezija , geodetske usluge , legalizacija

Legalizacija vam je potrebna iz više razloga. Npr. da bi mogli ishoditi sve potrebne dozvole za priključke struje, vode, plina, telefona i sl. To je i preduvjet za izradu elaborata etažiranja, a također i za formiranje legalnoj zgradi pripadajuće katastarske čestice tj. Parcelaciju.

Izrađeni Geodetski elaborat služi za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju – aktu legalnosti.

Koraci legalizacije :

  • Upoznajte nas sa situacijom tj. koji je broj katastarske čestice i koja je katastarska općina odnosno adresa.
  • Izlazak na teren i vršenje izmjere bespravno izgrađenih objekata
  • Izrada elaborata. Nakon izmjere radi se elaborat koji je temelj za izradu arhitektonskog elaborata.
  • Rješenje o izvedenom stanju . Takvi elaborati su osnova za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju – Legalizaciji koje izdaje nadležni Ured za graditeljstvo

 

Imate pitanje za nas?

Ovdje smo da Vam pružimo stručno savjetovanje

Naši Klijenti

Zatvori izbornik