Iskolčenje građevine i međa

Ured ovlaštenog inženjera geodezije Tomislav Borošak

Ako vas zanima gdje su međe odnosno položaj, oblik i površina vaše katastarske čestice potrebno ju je iskolčiti. Iskolčenje se vrši na temelju katastarskih podataka i planova. 

Iskolčenje građevine

Iskolčenje građevine ili zgrada vrši se prema Geodetskom elaboratu iskolčenja građevine koja ima Građevinsku dozvolu. Iskolčenje projektiranog objekta koji ima građevinsku dozvolu na predmetnu građevnu česticu izvodi se iskolčenjem. Geodetski elaborat iskolčenja građevine se izrađuje prema projektu a iskolčavaju se dimenzije i položaj objekta na građevnoj čestici.

Iskolčenje građevine iskolčenje međa
Iskolčenje građevine |iskolčenje međa|katastarska čestica

Iskolčenje međe

U slučajevima kada se međa može identificirati prema kanalima, putevima ili sličnim prirodnim granicama te kada postoji nova izmjera posao je lak, međutim kada to nije moguće, potrebno je međe definirati nakon geodetske izmjere predmetne i okolnih katastarskih čestica pa tek nakon obrade podataka međa se iskolčava u naravi tako da joj se obilježe lomne točke uz prisutnost i suglasnost naručitelja iskolčenja i susjeda.

Imate pitanje za nas?

Ovdje smo da Vam pružimo stručno savjetovanje

Naši Klijenti

Zatvori izbornik