Geodetski elaborati

Ured ovlaštenog inženjera geodezije Tomislav Borošak

 Geodetski elaborati rade se u svrhu prijedloga promjene u katastru i zemljišnoj knjizi. Izrađuju se nakon što se ishode potrebne dozvole u vidu akata ureda za graditeljstvo tj. Građevinska dozvola, Lokacijska dozvola, Rješenje o izvedenom stanju i sl.

geodetski elaborati , geodezija , geodetske usluge , legalizacija

Geodetski elaborati

  •  Izrada podloge za projektiranje objekta (geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja).
  • Formiranje građevinske čestice elaboratom parcelacije.
  • Usklađenje stanja u katastru i zemljišnoj knjizi.
  • Iskolčenje objekta na terenu i izrada elaborata iskolčenja.
  • Upis objekta u katastar i zemljišne knjige.
  • Izrada izjave ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom.

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu

Upis objekata u katastar i u zemljišnu knjigu provodi se po izrađenom Geodetskom elaboratu za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama tj. elaboratu za upis objekta u katastar. Takvom elaboratu prethodi Geodetski snimak. Geodetski elaborat za upis objekta se provodi u katastru i zemljišnoj knjizi na temelju Uporabne dozvole ili Rješenja o izvedenom stanju. Ukoliko Uporabna dozvola ili Rješenje o izvedenom stanju ne postoji u Zemljišnoj knjizi takva zgrada dobiva o tome zabilježbu.

Parcelacija ,Geodetske usluge , geodezija, inženjer geodezije

Elaborat za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica

Kada se geodetskom izmjerom predmetne katastarske čestice utvrdi da njen stvarni oblik i površina ne odgovara podacima katastra i zemljišne knjige potrebno je uskladiti njezino stvarno stanje geodetskim snimkom i izradom Geodetskog elaborata za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica što prethodi ishođenju Građevinske dozvole.

Usklađenje katastra i zemljišne knjige

Usklađenje stvarnog stanja u naravi sa stanjem u katastru i u zemljišnoj knjizi preduvjet je ishođenju Građevinske dozvole ili mogućnosti prometa nekretninom.

Geodezija| Legalizacija| Parcelacija| Iskolčenje| Geodetska mjerenja | Geodetske usluge

Imate pitanje za nas?

Ovdje smo da Vam pružimo stručno savjetovanje

Naši Klijenti

Zatvori izbornik