Izrada geodetskog nacrta stvarnog stanja

Ured ovlaštenog inženjera geodezije Tomislav Borošak

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja izrađuje ovlašteni geodetski stručnjak koji je stekao ovlaštenje sukladno Zakonu obavljanja geodetskih djelatnosti.

Izrada geodetskog nacrta stvarnog stanja

Geodetski snimak ima podatke o položaju međa objekata i ograda predmetne katastarske čestice te po potrebi i visinsku konfiguraciju terena koja je neophodna i projektantu npr. arhitektu. Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja izrađuje ovlašteni geodetski stručnjak koji je stekao ovlaštenje sukladno Zakonu obavljanja geodetskih djelatnosti.

 

geodetski elaborati , geodezija , geodetske usluge , legalizacija
Geodetske usluge| izrada geodetskog nacrta stvarnog stanja

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja koristi se:

  • Kao podloga za projektiranje
  • Za određivanje stvarne površine katastarske čestice prilikom kupoprodaje nekretnine
  • Kao podloga za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
  • Za potrebe identifikacije katastarskih čestica
  • Kao podloga za izradu modela terena za potrebe izračuna kubatura iskopa ili nasipa
  • Kao podloga za izradu geodetskih elaborata
  • Za potrebe projektiranja i ishođenja akata Ureda za graditeljstvo

Imate pitanje za nas?

Ovdje smo da Vam pružimo stručno savjetovanje

Naši Klijenti

Zatvori izbornik